Het gebit van een puber.

Een puber heeft, vanwege de groeispurt, méér kans op gebitschade.
 Maar niet alleen versnelde groei vormt een risico voor een pubergebit:

 • Ten eerste heeft u waarschijnlijk weinig zicht meer op het tandenpoetsen van uw puber. En op het snoepen;
 • de meeste pubers besteden veel tijd, geld en aandacht aan hun uiterlijk. Dat geldt helaas meestal niet voor hun gebit;
 • mogelijk heeft uw kind een vaste beugel waardoor goed poetsen lastiger is;
 • als je negen tot elf centimeter per jaar groeit -en dat doen kinderen in de puberteit- dan heb je extra behoefte aan energie. Suikerhoudende dranken leveren hen deze energie! Veel en vaak suiker betekent meer kans op tandcariës.

50% verwaarloost zijn gebit tussen 17 en 23 jaar

In 2007 had in Nederland één op de drie jongeren van 17 jaar een gaaf gebit. En één op de zeven 23-jarigen! Als uw kind nog een gaaf gebit heeft, dan is volgens de statistieken de kans groot dat het beschadigt voor hij of zij 24 is. Tandcariës en tanderosie zijn in de puberteit meestal de boosdoeners.

Puber? Kies voor een gave lach

tandbederf pubertijd

Voor pubers is het lastig vóóraf te overzien wat de gevolgen van hun keuzes zijn voor de langere termijn. Tandcariës en tandbederf zijn van die lange termijn gevolgen.

Pubers kunnen wél kortetermijn-consequenties overzien: ik wil iets en ik wil het nu. Als uw puber nu een gave lach wil,

dan betekent dat voor nu:

 • vooral twee keer per dag tanden poetsen;
 • zeker één keer per jaar naar de tandarts gaan;
 • méér melk en water, minder suikerhoudende dranken.

Meer dan waarschuwen voor tandbederf kunt u uw opgroeiende kind waarschijnlijk niet. Maar als het even kan, help dan uw puber herinneren aan het zorgen voor zijn gebit.

Hier leest u meer tips

Kosten: tot 22 jaar wordt heel veel vergoed

Tot en met 18 jaar hebben jeugdigen recht op het jeugdpakket aan tandheelkundige zorg. Deze zorg valt niet onder het verplichte eigen risico. Soms loopt dit door tot 22 jaar.

 • één keer per jaar periodiek preventief onderzoek;
 • een incidenteel consult (onderzoek naar aanleiding van een klacht);
 • verwijderen van tandsteen;
 • behandeling van het tandvlees;
 • verdoving;
 • vullingen.

De meeste tandzorg en mondzorg door specialisten (zoals kaakchirurgen) is niet opgenomen in het jeugdpakket.

Inschrijven?

Neem gerust contact met ons op.

Afspraak maken?

 

Neem dan gerust contact op met ons.